Sudahkan Cariers tahu apa yang dicari orang ketika berkunjung di Medan? Lapis legit dan Bolu Gulung telah menjadi oleh-oleh khas Medan yang lagi hits belakangan ini, terutama untuk masyarakat yang mengunjungi…